تبلیغات
...عاشقان شیطانی... - ...
...

 

نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی ، به خاطر تمام غم هایی که بر صورتم نشاندی ، نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی ، به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی ، نمی بخشمت به خاطر زخمی که با خیانت بر وجودم تا ابد نشاندی ،

[ 1395/11/17 ] [ 02:54 بعد از ظهر ] [ . . .♪:.额提卡.:♪. . . ] [ ... () ]
آخرین مطالب